مسعود بهرامی نوید
مدیر عامل
زهرا شهرابی فراهانی
رئیس دفتر مدیریت عامل
محمدهادی کمالی
قائم مقام مدیر عامل
محسن بیگلری
معاون مالی
 
بابک میثاقی
مدیر فناوری اطلاعات
84054000
رضا اشجعی
مدیر فروش
هومن اجودانی
مدیر اعتبارسنجی مشتریان
افسانه جلالی نسب
سرپرست مدیریت بازرگانی
 
علی شمشکی
سرپرست دفتر امور حقوقی
 
مهدی احمدپورعلمداری
مدیر فنی و پشتیبانی
 
سودابه جلیلی
مدیر منابع انسانی
محمد حسن طلوع طهرانی
مدیر انبار مرکزی
44780668
دکتر لیدا بهادر
مدیر فنی دارویی
84054064
مجتبی ابوالفتحی
مدیر حسابرسی داخلی
سعید شیخ
مدیر مالی
مهیار قربانی
مدیر منطقه 1
84054003
 
مسعود مسجی بنه کهل
مدیر منطقه 3
شمس اله فرجی الموتی
مدیر منطقه 4
رضا محمدزاده
مدیرمنطقه2
حامد محمدی عزیزآبادی
رئیس حسابداری خرید
84054052
سعید اکبری
رئیس حسابداری مراکز
حامد عسکری تپه
سرپرست اعتبارسنجی و وصول مطالبات فروش
84054025
امیرحسن منصوری
کارشناس ارشد فروش
علیرضا باقر عطـاری
کارشناس ارشد فروش
شما اینجا هستید: Home دفتر مرکزی و شعب بهستان پخش ستاد مرکزی همکاران دفتر