مسعود بهرامی نوید
مدیر عامل
زهرا شهرابی فراهانی
رئیس دفتر مدیریت عامل
 
محمدهادی کمالی
قائم مقام مدیر عامل
محمدمهدی نکونام
مشاور عالی مدیر عامل
84054030
علی اکبر یوسفی
معاون برنامه ریزی و توسعه زیرساخت ها
 
مرتضی مرادی
معاون توسعه منابع انسانی
 
محسن بیگلری
معاون مالی
علیرضا نصراله زاده
معاون فروش
منظر عسکری
معاون بازرگانی
84054054
رضا مددی
مدیر فناوری اطلاعات
84054000
محمد حسن طلوع طهرانی
مدیر انبار مرکزی
44780668
امیر قاسم خسروی
مدیر فنی و مهندسی
دکتر لیدا بهادر
مدیر فنی دارویی
84054064
حسین لولاگری
مدیر پروژه
 
مجتبی ابوالفتحی
مدیر حسابرسی داخلی
 
وحید سلیمی
مدیر بودجه و حسابداری مدیریت
سعید شیخ
مدیر مالی
مجتبی ملکی
مدیر پشتیبانی
سید حمیدرضا موسوی
مدیر سیستم ها و روش ها
مهیار قربانی
مدیر منطقه 1
84054003
محمدرضا ناصری فر
مدیر منطقه 3
شمس اله فرجی الموتی
مدیر منطقه 4
 
رضا محمدزاده
مدیرمنطقه2
حامد محمدی عزیزآبادی
رئیس حسابداری خرید
84054052
سعید اکبری
رئیس حسابداری مراکز
حامد عسکری تپه
سرپرست اعتبارسنجی و وصول مطالبات فروش
84054025
امیرحسن منصوری
کارشناس ارشد فروش
علیرضا باقر عطـاری
کارشناس ارشد فروش
شما اینجا هستید: Home دفتر مرکزی و شعب بهستان پخش ستاد مرکزی همکاران دفتر