علیرضا طبیعی
سرپرست شعبه
09306862545
09181321892
دکتر حدیث فولادی
مسئول فنی شعبه کرمانشاه
08338274704
08338279904
جبار اژدریان فر
سرپرست فروش شعبه
09183880578
بیژن حیدری
کارمند فروش
08338283172
09183391967
08338279904
سعید صفرنیاکان
کارمند فروش
09182256191
سجاد نیک پی
کارمند فروش
09125990786
علی احمدپور
کارمند فروش
09307062139
محمدمسلم شهسواری
کارمند فروش
09183551300
شما اینجا هستید: Home دفتر مرکزی و شعب بهستان پخش شعبه کرمانشاه همکاران شعبه