سید عرفان قبادی
مدیر مرکز
 
آرش چراغی
سرپرست فروش مرکز
دکتر سارا رضیئی
مسئول فنی مرکز
 
صابر آریانا
کارمند فروش
09187566062
 
امیر کریمی
کارمند فروش
09357471005
 
محمدشعیب رستمی
کارمند فروش
09904693051
 
حسام قهرمانی
کارمند فروش
09188381585
 
محمدحسین امیری
کارمند فروش
09188381585
شما اینجا هستید: Home دفتر مرکزی و شعب بهستان پخش مرکز کرمانشاه همکاران مرکز