مهدی پارسافر
مدیر شعبه
محسن کماسی
سرپرست فروش شعبه
09189375870
دکتر سارا رضیئی
مسئول فنی شعبه کرمانشاه
سجاد شریفی قروه
کارمند فروش
09185969572
سید وحید کتابی
کارمند فروش
09920071130
ایوب سلیمانی
کارمند فروش
09183362105
سید شهریار الیاسی
کارمند فروش مقیم سنندج
09184500338
کیوان بابائی
کارمند فروش
09189219790
شما اینجا هستید: Home دفتر مرکزی و شعب بهستان پخش شعبه کرمانشاه همکاران شعبه