شعبه مازندران

باپوشش استانهای مازندران و گلستان

                  
                    
                      

آدرس:قائمشهر- حدفاصل اتوبان قائمشهر و بابل- قراخیل -خ شهید بابانیا-خ شهید خانگلی-جنب سورتینگ برادران کوچک زاده- شرکت بهستان پخش

تلفن : 01142113873 

فکس:  01142113874

تلفن مستقیم مدیر فروش:01142113873   

کدپستی: 4764146461

شما اینجا هستید: Home دفتر مرکزی و شعب بهستان پخش شعبه مازندران مشخصات شعبه