شعبه مازندران

باپوشش استانهای گلستان و سمنان

                  

آدرس:قائمشهر- حدفاصل اتوبان قائمشهر و بابل- قراخیل -خ شهید بابانیا-خ شهید خانگلی-جنب سورتینگ برادران کوچک زاده- شرکت بهستان پخش

شماره مستقیم مدیر شعبه:01142113873   

شماره مستقیم گروه فروش:01142113875

فکس:  01142113874

کدپستی: 4764146461

شما اینجا هستید: Home دفتر مرکزی و شعب بهستان پخش شعبه مازندران مشخصات شعبه