مسلم فرسادروح رحمت آبادی
مدیر شعبه
دکتر دنیز فری
مسئول فنی
وحید پاشایی لور
سرپرست فروش شعبه
09143495426
مصطفی خالدی
کارمند فروش
09364908844
ناصر جباری
کارمند فروش
09144476391
مهدی هاشمی قشلاق
کارمند فروش
09149706710
مهدی عباس زاده قناتی
کارمند فروش
09146681382
امید راثی دارغلو
کارمند فروش
09141871308
شما اینجا هستید: Home دفتر مرکزی و شعب بهستان پخش شعبه آذربایجان غربی همکاران شعبه