شرکت بهستان پخش در آذرماه سال 1385 با هدف توزیع دارو در سراسر کشور آغازبه کار نمود و اینک بیش از 600 قلم دارو و مکمل های غذائی از کمپانی های  معتبرخارجی و ایرانی را در سبد خود دارد .

 

 شماره ثبت:248260

کداقتصادی:411115639179

شناسه ملی:10102888531

کدپستی:1559649611

 

برخی از کمپانی های موجود در سبد بهستان پخش :

نقشه شعب ، دفتر تهران و نمایندگان شرکت بهستان پخش :

شما اینجا هستید: Home شرکت بهستان پخش درباره شرکت