مهندس مرتضی جسور
مدیر شعبه
دکتر سحر تازش
مسئول فنی
محمد محسنی آقجه کهل
سرپرست فروش شعبه
04136379606-9
09144063869
04136377917
محمد رنجوری
کارمند فروش
04136379606-9
09143098254
04136377917
امین فخیم قراملکی
کارمند فروش
04136379606-9
09144101404
04136377917
محمد محمدیان
کارمند فروش
04136379606-9
09142258675
04136377917
علی فرجزاده حسن بگلو
کارمند فروش
09149990037
هاشم عالمی
کارمند فروش
09142423348
علی فدائی شندی
کارمند فروش
09903727602
09104090416
جاوید حسین حقی
کارمند فروش
09149008067
یاسر محمدی سولا
کارمند فروش مقیم اردبیل
09147477795
09120879314
مسعود خیراندیش متنق
کارمند فروش
09362079977
09144024779
یونس حبیبی
کارمند فروش
09148490023
شما اینجا هستید: Home دفتر مرکزی و شعب بهستان پخش شعبه آذربایجان شرقی همکاران شعبه