محمد رضازاده معافی
مدیر شعبه
01333384545
09113404302
دکتر حسن فتاح پور
مسئول فنی شعبه گیلان
09126057414
جعفر لقمانی
کارمند فروش
01333884544
09112368893
مجتبی صادقی
کارمند فروش
01333884542
09111307783
فرخ اسلامی شیشه گورابی
کارمند فروش
09111348517
محمد تیزرو
کارمند فروش
09113815303
مهدی مهدی زاده ننه گرانی
کارمند فروش
09113306756
شما اینجا هستید: Home دفتر مرکزی و شعب بهستان پخش شعبه گیلان همکاران شعبه