محمد رضازاده معافی
مدیر شعبه
01333384545
09113404302
محمد نجفی شیرج آباد
سرپرست فروش شعبه
09116549679
دکتر نیوشا فنون حسنی شالکوهی
مسئول فنی
جعفر لقمانی
کارمند فروش
01333884544
09112368893
فرخ اسلامی شیشه گورابی
کارمند فروش
09111348517
محمد تیزرو
کارمند فروش
09113815303
مهدی مهدی زاده ننه گرانی
کارمند فروش
09113306756
فرهاد رهنمای ویشکائی
کارمند فروش
09390586535
نگار احمدی پور
کارمند فروش
 
آرمان محرر خوانساری
کارمند فروش
09021502932
شما اینجا هستید: Home دفتر مرکزی و شعب بهستان پخش مرکز گیلان همکاران مرکز