مهندس سعید صفری شاهی
مدیر شعبه
44545432(114)
09124460690
دکتر مهسا کبودان
مسئول فنی شعبه
کاظم تفکری چیرانی
سرپرست فروش شعبه
01333384545
09115642119-09389207337
آسیه هنرمند
سرپرست فروش شعبه
جعفر لقمانی
کارمند فروش
01333884544
09112368893
مجتبی صادقی
کارمند فروش
01333884542
09111307783
فرخ اسلامی شیشه گورابی
کارمند فروش
09111348517
اسلام طلوعی
کارمند فروش
09147464592
علیرضا پیربازاری
کارمند فروش
09391863522
زهرا امامی بالابیگلو
کارمند فروش مقیم اردبیل
محمد تیزرو
کارمند فروش
09113815303
شما اینجا هستید: Home دفتر مرکزی و شعب بهستان پخش شعبه گیلان همکاران شعبه