عباس آقائی جیرهنده
سرپرست شعبه
دکتر محمدرضا نیک روان وسکه
مسئول فنی
09120570569
جلال پیربازاری
سرپرست فروش شعبه
09122128434
آسیه هنرمند
سرپرست فروش شعبه
جعفر لقمانی
کارمند فروش
01333884544
09112368893
مجتبی صادقی
کارمند فروش
01333884542
09111307783
فرخ اسلامی شیشه گورابی
کارمند فروش
09111348517
محمد تیزرو
کارمند فروش
09113815303
مهدی مهدی زاده ننه گرانی
کارمند فروش
09113306756
شما اینجا هستید: Home دفتر مرکزی و شعب بهستان پخش شعبه گیلان همکاران شعبه