مهندس محمد حاجی باقری
مدیر شعبه مازندران
01133347530
01133347540
صابر اسمعیل زاده
سرپرست فروش شعبه
01133345871
09111297486
01133347540
میلاد رسولی لارمائی
کارمند فروش
09114123055
کمیل صادقی هیکوئی
کارمند فروش
09366450922
احمد بای
کارمند فروش مقیم استان گلستان
09125307702
وحید عزیزی شلیمکی
09119534364
محسن خواجه زاده
کارمند فروش
09112175512
اکرم مصطفی لو
کارمند فروش مقیم استان گلستان
مونا زمانی
کارمند فروش
اسماعیل فتح پورکبریا
کارمند فروش
09355997727
مهدی مهدی زاده
کارمند فروش
احسان سیاوشی
کارمند فروش
عباس مهدوی
کارمند فروش
 
فاطمه درویشی
کارمند فروش
09112002140
شما اینجا هستید: Home دفتر مرکزی و شعب بهستان پخش مرکز مازندران همکاران مرکز