هادی کدخدازاده بنادکی
مدیرشعبه
09133584103
دکتر محمد مهدی صفی دهج
مسئول فنی
09365485820
مجید مهدی زاده شاهی
سرپرست فروش شعبه
09131545485
مریم شریفیان
کارمند فروش
ابراهیم صیادی زاده
کارمند فروش
09140988969
احسان ملانوری شمسی
کارمند فروش
09132582529
شما اینجا هستید: Home دفتر مرکزی و شعب بهستان پخش شعبه یزد همکاران شعبه