هادی کدخدازاده بنادکی
مدیرشعبه
09133584103
دکتر محمد مهدی صفی دهج
مسئول فنی
09365485820
مریم شریفیان
کارمند فروش
شما اینجا هستید: Home دفتر مرکزی و شعب بهستان پخش شعبه یزد همکاران شعبه