شعبه خوزستان

                   
آدرس: 
اهواز - اتوبان شهید رمضانی ( پدافند ) بعد از پدافند ، سایت شرکت های دارویی ، پشت استادیوم غدیر ، بعد از کانال سلمان ، خیابان اول 

تلفن:02184054991 و 02184054992
فکس:   

 

شما اینجا هستید: Home دفتر مرکزی و شعب بهستان پخش مرکز خوزستان مشخصات مرکز