شعبه قزوین

 با پوشش استان زنجان

آدرس :  قزوین ، شهر صنعتی البرز ، بلوار خلیج فارس ، خیابان جواهری ، بعد از سردخانه خادم مولا، اولین فرعی سمت چپ

تلفن: 33297258-028

 

شما اینجا هستید: Home دفتر مرکزی و شعب بهستان پخش مرکز قزوین مشخصات مرکز