سامان صداقت
مدیر شعبه
021-84054982-83 داخلی 1
محسن یزدان خواه
قائم مقام مدیر شعبه و سرپرست امور حسابداری شعبه
021-84054982-83 داخلی 2
09173031085
دکتر زهره ساریخانی
مسئول فنی
محمدحسین حسینی
کارمند فروش
09366200491
بهرام زاده حیاتی
کارمند فروش
09170441126
محسن پورمظفر
کارمند فروش
09179102057
حسن سامانی نوبندگانی
کارمند فروش
09173092663
سیدمحمد هادی مرادی
کارمند فروش
09174207735
محمد مطهریان
کارمند فروش
09173249163
کریم سرافراز سعادت آبادی
کارمند فروش
09360009511
شما اینجا هستید: Home دفتر مرکزی و شعب بهستان پخش شعبه فارس همکاران شعبه