سامان صداقت
مدیر شعبه
021-84054982-83 داخلی 1
دکتر سحر زارعی کردشولی
مسئول فنی
محسن یزدان خواه
قائم مقام مدیر شعبه و سرپرست امور حسابداری شعبه
021-84054982-83 داخلی 2
09173031085
امین رمضان پور
سرپرست فروش شعبه
09129570408
محمدحسین حسینی
کارمند فروش
09366200491
بهرام زاده حیاتی
کارمند فروش
09170441126
محسن پورمظفر
کارمند فروش
09179102057
حسن سامانی نوبندگانی
کارمند فروش
09173092663
سیدمحمد هادی مرادی
کارمند فروش
09174207735
معصومه زارعی
محمد مطهریان
کارمند فروش
09173249163
شما اینجا هستید: Home دفتر مرکزی و شعب بهستان پخش شعبه فارس همکاران شعبه