هادی فجرک
مدیر شعبه
دکتر مریم صمدانیان
مسئول فنی شعبه اصفهان
03136544852
03136541234
ابوالفضل دشتکی نایینی
سرپرست فروش شعبه
09133232383
جواد مرادمند
سرپرست فروش شعبه
03136540742
09360440424-09131948071
03136541234
امیرحسین صادق نژاد
کارمند فروش
03136540742
09135631009
03136541234
محمد پورسینا
کارمند فروش
09133090321
امیر جبارزارع
کارمند فروش
09123279020
مینا بهرامی آلوقره
کارمند فروش
09132173240
ریحان باقری
کارمند فروش
مهدی ادهمی دهکردی
کارمند فروش
09192813235
محمدرضا نادی
کارمند فروش
09131009647
میلاد چاوشی نژاد
کارمند فروش
09136969688
شما اینجا هستید: Home دفتر مرکزی و شعب بهستان پخش شعبه اصفهان همکاران شعبه