مجید مؤذن صفائی
مدیر شعبه
09133020918
دکتر مریم صمدانیان
مسئول فنی شعبه اصفهان
03136544852
03136541234
 
حامد الفیده
سرپرست فروش شعبه
09132865853
سید جعفر مهاجر موحد
سرپرست فروش شعبه
09133000889
امیرحسین صادق نژاد
کارمند فروش
03136540742
09135631009
03136541234
مینا بهرامی آلوقره
کارمند فروش
09132173240
ریحان باقری
کارمند فروش
صبا رجائیه
کارمند فروش
میلاد چاوشی نژاد
کارمند فروش
09136969688
مسعود جنتی
کارمند فروش
09132066243
علی حیدری
کارمند فروش
09132242836
احمدرضا یوسفی
کارمند فروش
علی حاتمی
کارمند فروش
 
امین سلطانی خراجی
کارمند فروش
09130772211
 
حسین احمدی
کارمند فروش
09133143998
 
احسان خراجی منوچهرآباد
کارمند فروش
09135773143
شما اینجا هستید: Home دفتر مرکزی و شعب بهستان پخش مرکز اصفهان همکاران مرکز