مهندس علیرضا شیخ زاده اسدی
مدیر شعبه کرمان
03433350907
09133400549
03433350905
دکتر مریم رضائی زاده
مسئول فنی
سامان صداقت
سرپرست فروش شعبه
03433350908
09359489550
03433350905
اعظم علی فرسنگی
کارمند فروش
03433350902
03433350905
میثم ایرانپور
کارمند فروش مقیم هرمزگان
09138467851
03433350905
رسول ذوالعلی
کارمند فروش
09132906675
سحر آهنگ بهادر
کارمند فروش
علیرضا آقاملائی
کارمند فروش
09122788046
عمار رستم آبادی
کارمند فروش
09391447752
09361396023
محمد هادی صادقی
کارمند فروش
09138417147
امین رمضان پور
کارمند فروش
09129570408
شما اینجا هستید: Home دفتر مرکزی و شعب بهستان پخش شعبه کرمان همکاران شعبه