مهندس علیرضا شیخ زاده اسدی
مدیر شعبه کرمان
03433350907
03433350905
دکتر ساناز معمارزاده
مسئول فنی
اسراء کلانتری نژاد
سرپرست فروش شعبه
اعظم علی فرسنگی
کارمند فروش
03433350902
03433350905
میثم ایرانپور
کارمند فروش مقیم هرمزگان
09138467851
03433350905
رسول ذوالعلی
کارمند فروش
09132906675
سحر آهنگ بهادر
کارمند فروش
علیرضا آقاملائی
سرپرست فروش شعبه
09122788046
عمار رستم آبادی
کارمند فروش
09391447752
09361396023
سجاد طبسی نژاد باغچمکی
کارمند فروش
09133439285
محسن غضنفری
کارمند فروش
09195411705
شما اینجا هستید: Home دفتر مرکزی و شعب بهستان پخش شعبه کرمان همکاران شعبه