مهندس علیرضا شیخ زاده اسدی
مدیر شعبه کرمان
03433350907
03433350905
دکتر مریم فلاحت نژاد ماهانی
مسئول فنی
دانیال ساعی
سرپرست فروش شعبه
09135925585
اسراء کلانتری نژاد
سرپرست فروش شعبه
اعظم علی فرسنگی
کارمند فروش
03433350902
03433350905
میثم ایرانپور
کارمند فروش مقیم هرمزگان
09138467851
03433350905
سحر آهنگ بهادر
کارمند فروش
محسن غضنفری
کارمند فروش
09195411705
حجت نوذری
کارمند فروش
09390796005
علی صیادی زاده
کارمند فروش
09360245416
شما اینجا هستید: Home دفتر مرکزی و شعب بهستان پخش شعبه کرمان همکاران شعبه