شعبه کرمانشاه

باپوشش استان کردستان

                         

آدرس: کرمانشاه،شهرک صنعتی جاده سنندج-خیابان پروفسور حسابی-روبروی کارخانه آرد اطلس

کدپستی: 6738114410

تلفن:  02184054994

فکس: 02184054995  

شما اینجا هستید: Home دفتر مرکزی و شعب بهستان پخش مرکز کرمانشاه مشخصات مرکز