شرکت بهستان پخش مفتخر به دریافت استاندارد بین المللی سیستم رسیدگی به شکایات مشتریان ISO 10002:2014  از شرکت SGS سوئیس گردید.

 

شما اینجا هستید: Home شرکت بهستان پخش گواهینامه ها و جوایز گواهینامه ISO 10002:2018